Radioterapia – promienie, które leczą.

Radioterapia jest metodą leczenia, która przy wykorzystaniu promieniowania jonizującego ma na celu zniszczenie komórek nowotworów złośliwych lub zmian łagodnych...