Cele

Celem PTTWO jest działalność naukowa i oświatowa polegająca na:

 • upowszechnianie wiedzy na temat terapii wspomagającej w onkologii,
 • upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowych w zakresie terapii wspomagającej w onkologii i szerzenie postępu w tej dziedzinie,
 • łączenie we współpracy na rzecz popularyzacji wiedzy na temat terapii wspomagającej w onkologii lekarzy różnych specjalności,
 • działanie na rzecz stałego podnoszenia poziomu oświaty zdrowotnej w zakresie onkologii i terapii wspomagającej w onkologii wśród społeczeństwa RP,
 • współdziałanie z organami Ochrony Zdrowia, innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi w organizowaniu walki z nowotworami ze szczególnym uwzględnieniem terapii wspomagającej,
 • zachęcanie członków PTTWO do pracy naukowej w dziedzinie onkologii oraz terapii wspomagającej w onkologii,
 • współtworzenie i opiniowanie standardów rozpoznawania, leczenia i zapobiegania chorobom nowotworowym oraz skutkom ubocznym terapii onkologicznej,
 • rozwój programów zabezpieczających optymalną opiekę zdrowotną dla chorych onkologicznie, ze szczególnym uwzględnieniem terapii wspomagającej w onkologii,
 • współtworzenie i opiniowanie standardów w terapii wspomagającej,
 • opiniowanie i rekomendowanie produktów, w tym między innymi, leków, wyrobów medycznych, kosmetyków, sprzętów i akcesoriów.
 • współdziałanie w szkoleniu fachowych pracowników w zakresie onkologii.