"Im skuteczniejsze jest leczenie onkologiczne tym większe znaczenie ma leczenie wspomagające."

Polskie Towarzystwo Terapii Wspomagającej w Onkologii powstało w celu poprawy jakości życia pacjentów onkologicznych. Działalność tej grupy przyczyniła się do opracowania zaleceń profilaktyki i leczenia powikłań w trakcie napromieniania rejonu głowy i szyi i leczenia systemowego. Celem działalności Polskiego Towarzystwa jest również opracowanie zaleceń dla chorych i Lekarzy Onkologów, które usystematyzują leczenie wspomagające powikłań skórnych, kardiologicznych oraz ze strony przewodu pokarmowego. Współpraca wielu specjalistów z różnych dziedzin umożliwia szerokie spojrzenie na chorego, nie tylko pod względem doskonalenia metod leczenia onkologicznego, lecz również wypracowania postępowania łagodzącego skutki uboczne w celu poprawy jakości życia chorych onkologicznych.
Więcej

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY?

Polskie Towarzystwo Terapii Wspomagającej w Onkologii współpracuje z następującymi podmiotami
Skontaktuj się z nami